Adhesive U.PVC
Fast Adhesive CODE WEIGHT / g QUANTITY
SP-000501 250 12
SP-000502 500 12
SP-000503 1000 6
Slow Adhesive CODE WEIGHT / g QUANTITY
SP-000601 250 12
SP-000602 500 12
SP-000603 1000 6
Gray Adhesive E - Z WELD CODE WEIGHT / g QUANTITY
SP-030001 125 48
SP-030002 250 48
SP-030003 500 24
SP-030004 1000 12
Coloriess Adhesive E - Z WELD CODE WEIGHT / g QUANTITY
SP-029001 125 48
SP-029002 250 48
SP-029003 500 24
SP-029004 1000 12