26 سبتمبر، 2023

سدة بسن

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2110101             50              […]
26 سبتمبر، 2023

زاوية طويلة

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2010308           110                 […]
26 سبتمبر، 2023

زاوية طويلة بسدة

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2010309        110-110                3.2 […]
26 سبتمبر، 2023

زاوية سعد

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2010101            50              […]
26 سبتمبر، 2023

زاوية بسن

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2010104           50-“1.25                […]
26 سبتمبر، 2023

زاوية بسن شد وصل

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2010134           50-“1.25                […]
26 سبتمبر، 2023

زاوية بسدة

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2010309           110-110                […]
26 سبتمبر، 2023

ريكار 10″ سعد

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2100497             250-200              […]
26 سبتمبر، 2023

ريكار 8″ فتحة سفلية

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2130205           200-110                […]
26 سبتمبر، 2023

ريكار 8″ عادي

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2130204            200-110              […]
26 سبتمبر، 2023

ريكار 6″ مفتوح

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2100411            160-110              […]
26 سبتمبر، 2023

ريكار 6″ جانبي عدة فتحات

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2100471           160-110                […]
26 سبتمبر، 2023

ريكار 6″ فتحة سفلية

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2100481            160-110              […]
26 سبتمبر، 2023

ريكار 6″ ثلاثي فتحة سفلية

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2100491            160-110              […]
26 سبتمبر، 2023

ريكار 5″ مانع ريحة

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2100422             125-75              […]
26 سبتمبر، 2023

ريكار 5″ فتحة سفلية

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2100492             125-75              […]
26 سبتمبر، 2023

ريكار 5″ سعد

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2100421             125-75              […]
26 سبتمبر، 2023

ريكار 4″ سعد

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2100412             110-75              […]
26 سبتمبر، 2023

دبل اكرك

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2041001              110            […]
26 سبتمبر، 2023

تيه

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2030101              50            […]
26 سبتمبر، 2023

تيه منقصة

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2030202             75 – 50          […]
26 سبتمبر، 2023

تيه منقصة بسدة

 CODE                       SIZE              THICKNESS SP-2030402             110-50-50  […]
26 سبتمبر، 2023

تيه بسدة

 CODE                    SIZE              THICKNESS SP-2030302             110-50    […]
26 سبتمبر، 2023

اكرك

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2040101              50            […]
26 سبتمبر، 2023

اكرك منقصة

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2040704           160-110                 […]
26 سبتمبر، 2023

اكرك منقصة بسدة

 CODE                      SIZE              THICKNESS SP-2040705           160-110-110    […]
26 سبتمبر، 2023

اكرك بسدة

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2040302             110-50              […]
26 سبتمبر، 2023

اكرة وصل

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2160103              50            […]
26 سبتمبر، 2023

اكرة اصلاح

 CODE                   SIZE            THICKNESS SP-2160106              110             […]
26 سبتمبر، 2023

نقاصة لحام

CODE                  SIZE     QUANTITY PPRG-02032520    25-20         400 PPRG-02033220    32-20         240 PPRG-02033225    32-25         […]


0